۱۳۸۲ آبان ۱۱, یکشنبه

خدا در خيال ِ كودك

Joy of Fasting 6اليرابت برت برونينگ

گويند خدا بالاست

اما اگر به فراز ِ كاج نگاه كني

نخواهي ديدش. راستي چرا؟اگر اعماق ِ معدن ها را بكاوي

او را در طلاي معادن نخواهي يافت

اگرچه اين نور ِ اوست

كه در هر چه شكوهمند است، مي درخشد.چقدر او خوب و مهربان است!

كه روي حقيقت ِ زمين و آسمان روكش انداخته

و خود را همچون عشقي،

كه مثل رازي در قلب حبس مي شود،

در پرده قايم كرده است.اما

من همچنان حس مي كنم

آغوش ِ گرم ِ او،

از همه ي آفريدگان

و هر چه كه به چشم و گوش مي آيد،

به سوي ِ من گشوده شده است.مثل اين مي ماند

كه مادر ِ مهربانم نيمه شب

لبهاي مهربانش را بر پلكهاي بسته ي من مي نهد،

مرا نيمه بيدار مي كند،

و مي گويد:“

نازنين،

حدس بزن چه كسي تو را در تاريكي بوسيده است؟!“Elizabeth Barrett Browningآستين بر روي و نقشي در ميان افكنده اي

خويشتن پنهان، و شوري در جهان افكنده اي

هر يكي ناديده از رويت نشاني مي دهند

پرده بردار اي كه خلقي در گمان افكنده اي

(سعدي)... محمد