۱۳۸۲ آذر ۴, سه‌شنبه

رمضان رفت... خداي رمضان كه هست....هدي