۱۳۸۲ آبان ۱۶, جمعه

Joy of Fasting 12چرا خشم، نفرت و اضطراب باعث ريزش مو ميشه؟كسي كه تارهاي عصبيش به شدت و ناگهاني تحريك ميشه، مثلا عصباني شديد ميشه، دلش شور شديد ميزنه و يا از چيزي به شدت ميترسه و خلاصه هر كاري كه اعصاب رو تحريك شديد مي كنه، توي بدنش و توي عصبهاش الكتريسيته ي زيادي بطور ناگهاني ايجاد ميشه.اين الكتريسيته مثل رعد و برقه و باعث ميشه توي بدن تعداد زيادي سلول باردار بوجود بيان كه بهشون ميگن راديكال آزاد. اين سلولهاي باردار توي خون حركت مي كنن و به هر چيزي ميچسبن.(دود سيگار هم چون به شدت وارد ريه ميشه و به ديواره ي ريه ساييده ميشه، مثل ِ شونه اي كه به مو ساييده بشه، هم خودش باردار ميشه و هم سلولهاي خوني رو باردار ميكنه و هر نخ سيگار 15000 راديكال آزاد توليد مي كنه.)راديكال آزاد چيز خطرناكيه چون به هر چيزي مي چسبه. مثل ذره ي مثبتي كه آزاده و مي تونه به هرچيزي بچسبه. بنابراين توي رگ به ديواره هاي مي چسبه و رسوب توليد كنه. اين تنگ شدن رگ باعث ميشه خون كمتري توي مويرگها حركت كنه.اين باعث ميشه خون كمتري توي مويرگهاي زير ِ موهاي سر جاري بشه و كم كم موها از شدت ِ بي غذايي بميرن و بيفتن. پس خشم و دلشوره و هراس و تشويش باعث ريزش مو ميشه.صالح