۱۳۸۲ آبان ۲۰, سه‌شنبه

Joy of Fasting 15علت ِ عدم موفقيت ِ بعضي از انسانها:1- بد فكر مي كنند و افكار ِ منفي، مخرب و يأس آور دارند و مرتب آيه ي يأس براي خود و ديگران مي خوانند. مي گويند: نمي شود، غير ممكن است، نمي توانم و ...2- مرتب به خاطرات ِ منفي فكز مي كنند و هر چه به آنها مي گويي به خاطرات ِ مثبت و شادت فكر كن، مي گويند چنين خاطره اي ندارند.3- ترس از آينده دارند و مرتب تخيلات ِ منفي و غلط ترسيم مي كنند.4- حرف ِ انسانها منفي باف را حقيقت مي دانند و تمام اميدهاي ديگران را صرفا نوعي دلگرمي ِ از سر ِ ترحم مي دانند.5- خود را باور ندارند.6- در ارتباط با ديگران شاد نيستند.7- ماهيچه هاي تصميم گيريشان قوي نيست.8- دچار توهم ِ ترس از شكست هستند.9- به خدا توكل نمي كنند.منبع: تكنولوژي فكر

نوشته ي: دكتر آزمنديان

صالح