۱۳۸۲ آذر ۱۱, سه‌شنبه

” آنكه به تولدي دوباره اشتغال ندارد، مشغول مردن است.“

زهرا