۱۳۸۳ تیر ۱۵, دوشنبه

ما چه تیکه ی عجیبی هستیم

Read My Nameبرای هر بچه ای که متولد شده

یه شانس برای درخشیدن هستهر کسی تا روز آخر

می تونه آرزویی داشته باشهبرای هر لحظه ات زندگی کن

مثل دنیا که هر لحظه میچرخه و میچرخهدستاتو ببر بالا به سمت آسمون

و بلند و با افتخار بگو:

«من هم اینجا بوده ام (روی این سیاره بوده ام)؛ اسمم رو ببینین؛ اسمم رو بخونین»

برای هر بچه ای که متولد شده

یه شانس برای زندگی هستکه یه بار زندگی کنه و

با نیرویی که درونمونه یه کسی بشهمنصرف نشو؛ تسلیم نشو

هر کاری می تونی بکنصدات رو ببر بالا تا ار روی شلوغی این عالم صدات رو بشنون:

«من هم اینجا بوده ام؛ اسمم رو ببینین؛ اسمم رو بخونینبا تمام وجودم روی این سیاره حاضر شدم

تونستم پیشرفتهایی رو باعث بشم

ایناهاش

اسمم رو ببینین؛ اسمم رو بخونین»ما چه تیکه ی عجیبی هستیم

چه موجودات مبتکری هستیم

بی انتهاس عجیب بودنمونتو عمیقترین اقیانوسها حضور داریم

و به دورترین ستاره ها دسترسی داریمو یه روزی یه آدم می تونه از این جهان پاشو بذاره بیرون

کسی که خواهد گفت: «من از سیاره ی زمین اومدم»و این کلماتشه:

«من هم اینجا بوده ام؛ اسمم رو ببینین؛ اسمم رو بخونین

با تمام وجودم روی این سیاره حاضر شدم

تونستم پیشرفتهایی رو باعث بشم

ایناهاش

اسمم رو ببینین؛ اسمم رو بخونین»وقتی پرده ی تاریکی پایین می افته و روز به آخر میرسهدستاتو ببر بالا به سمت آسمون

و بلند و با افتخار بگو:

«من هم اینجا بوده ام

روی این سیاره حاضر شدم

تونستم پیشرفتهایی رو باعث بشم

ایناهاش

اسمم رو ببینین؛ اسمم رو بخونین. من از زمین اومدم...»کریس دی برگmohammad