۱۳۸۳ بهمن ۴, یکشنبهFriday 01/21/2005 0:39:23am

Name: babak moghaddam

e-mail: babak_bm@hotmail.com

your website:

city/country: iraz\zahedanWrite to Shefa:

to ye ahmaghe bi shor ekalle poki ke zendegiye ejbariye ensan ke sarasar poche ro miyayi injoori migi.

to ye ablahe nafahmi mohamad eansari ke amsle ghmshei miyan toro nasheye shiriniye zendegi mikonan.

halam be ham mikhore a ztarz efekre ablahanat

source

پاسخ: خدا كند كه مردم دچار آسيب ناشي از نوميدي نشوند. نگران من نباشيد. اگر يک روز خداي نکرده مادر شما يا عزيزتان (خداي نکرده) در حال غرق شدن در دريا باشن اميدوارم هنوز اونقدر جوانمرد باشيد که براي نجاتش خودتون رو به آب بزنيد و نگيد که زندگي سراسر بي هدفي را به او برنميگردانم.

حتما قلم مؤدب شما مورد تأييد قرار خواهد گرفت.

محمد