۱۳۸۳ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

روز جهاني دوستي و عشق

دوستي و عشق، قديمي ترين واژه هايي است كه بشر همواره با آنها زيباترين و ماندگارترين لحظات زندگي خود را سر كرده است.

شايد به همين دليل باشد كه روز جهاني عشق بدليل آنكه آشناترين و زيباترين عنوان مشتركي است كه همه ي انسانها در همه جاي دنيا نسبت به آن احساس يكساني دارند، در همه جا مورد استقبال قرار گرفته است.

در جامعه اي مثل جامعه ي ايران كه اكثريت آن جوان هستند، طبيعي است كه ابراز عشق و دوستي پر معناتر شود.

انكار آن در واقعيت موجود در جامعه هيچ تأثيري نمي گذارد.

آماري كه گلفروشي ها، كادو فروشي ها و مراكز فروش شكلات كه از ميزان فروش خود در اين مناسبت ارائه خواهند داد، راه را بر انكار اين مناسبت مي بندد.

بومي كردن اين مناسبت هاي جهاني هم امكان پذير نيست. زيرا كه دنياي ارتباطات همه را به يكديگر رسانده است و مرزها را برداشته و نسبت به حرفهاي مشترك همه يك احساس دارند.

پس چه بهتر كه كاري كنيم كه عشق و دوستي در فضاي محرمانه برگزار نشود.

براي همه، روزهاي پر صفا و صميميت آرزو دارم و اميد كه صداي بلند بد اخلاقي اجتماعي و سياسي، جاي خود را به صداي گرم محبت و عشق بسپارد.

source from Ali Abtahi