۱۳۸۳ اسفند ۲۲, شنبه

ماهي قرمز نخريم!

ماهى قرمز كه يكى از نمادهاى فرهنگ چينى است از ۸۰ سال پيش همراه با چاى به ايران وارد شد و به عنوان تفنن و يك ايده جديد در سفره هفت سين ايرانى جاى گرفت. ماهى قرمز كه به واسطه اسم عربى اش (سمك) به عنوان يكى از سين هاى هفت سين در كنار ساير سين هاى سفره جا داده شد، هيچ ريشه فرهنگى براى نوروز ايرانى نداشته و عملاً حضور اين نشانه غيرايرانى در سنن ايرانى به كشتار ميليونى ماهى هاى قرمز در ايام عيد منتهى شده است.

در آخرين تابلوى نقاشى سفره هفت سين كمال الملك كه در مجموعه كاخ موزه سعدآباد نيز موجود است هيچ نشانى از ماهى قرمز ديده نشده و شواهد نشان مى دهد ماهى قرمز بيش از ۵۰ سال نيست كه به سفره هاى هفت سين ۲۵۰۰ ساله ايرانى راه پيدا كرده است.

ماهى هايى كه خانواده ها براى ايام عيد خريدارى كرده و به منازل خود مى برند به دليل تكان هاى شديد ماهى هاى سكته كرده و بيمار هستند.

ماهى هاى باقى مانده نيز هنگام سايزبندى شدن سكته ديگرى را تجربه مى كنند. حضور در ميدان تره بار تهران و مشاهده تقسيم بندى ماهى هاى قرمز دليل فوت سريع ماهى هاى قرمز را بعد از قرار گرفتن در تنگ هاى ماهى خانه هايمان نشان مى دهد.

فروشندگان با چنگ زدن در سطل هاى ماهى و پرتاب آنها از فاصله دور درون ظروف ديگر منجر مى شوند تا تنه ماهى ها آسيب ديده و زخمى شده و اين ماهى بعد از رسيدن به تنگ هاى ماهى ما روى آب قرار گرفته و به پهلو دراز مى كشد.

در هيچ كدام از سفره هاى هفت سين روستايى ما، ماهى قرمز جايى ندارد.

با نخريدن ماهى هاى قرمز براى سفره هاى هفت سين، سفره هايمان هيچ كسرى نخواهد داشت علاوه بر اينكه موفق خواهيم شد راه انتقال انواع بيمارى ها را به منازل خود گرفته و جلوى سودآورى گروهى سودجو را كه فقط به خاطر پول ماهى قرمز بيمار و سكته كرده پرورش مى دهند، خواهيم گرفت.

سالانه بين ۳ تا ۵ ميليون قطعه ماهى قرمز بين ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردين كشته مى شوند.

source

آخي... ماهي هاي قرمز سکته کرده اند!
mohammad