۱۳۸۴ فروردین ۸, دوشنبه

روز دهمه که تري Terry Schindler بي آب و بي غذا روي تخته.
زني کاملا زنده و (هشيار؟) (فيلمهاي رو تخت بيمارستان) به دليل طولاني شدن درمانش به درخواست شوهرش و تاييد دادگاههاي آمريکا به مرگ ترحمي محکوم شده! اين مرگ ترحمي چيز عجيبيه! سايت رسمي تري. بايد چه کرد؟
فعلا که پدر و مادرش دارن مدام شکايت ميکنن.
... محمد
----------------------------
تازه ترين:

شد ۱۲ روز. تري بيحال شده. ديگه فکر کنم داره مي ميره.
داشتم با يه شهروند معمولي آمريکايي چت ميکردم. پرسيدم که نظرش راجع به اين مرگ ترحمي چيه؟ ميگفت: چون ۱۵ ساله که شفا نيافته و مغزش هشياريش ضعيفه ديگه بايد کشتش! اما از اين ناراحت بود که چرا بايد دادگاه درمورد مسايل خانوادگي تصميم گيري کنه. ميگفت: مرگ و زندگي تري نبايد بنا به تصميم دولت باشه. بايد به تصميم خانواده باشه. گفتم: دکترهاي زيادي ميگن که اون پيشرفت کندي داشته. گفت: اونا دکتراي متعصبن!

اگه همسر آدم خداي نکرده (خداي نکرده و بلا بدور) چنين چيزي به سرش بياد تصميم گيري براي مرگ ترحمي تو آمريکا با شوهر و راي دادگاهه. نميدونم تو کشور من ايران چطوره.

آدم تو اين شرايط مي مونه براي تري ناراحت باشه يا خوشحال.

-----------------------------
Update:

تری درگذشت.
-------------------------------

اين ماجرا همچنين تفاوت شيوه برخورد با چنين مواردی را در آمريکا، و ديگر کشورهای جهان برجسته کرده است.

* اغلب مذاهب بزرگ، از اسلام گرفته تا دين هندو، قيد می کنند که زندگی مقدس است و نبايد پيش از موعد به آن پايان داد. همين موضوع باعث شده که قوانين ضد "قتل از روی ترحم" در بسياری کشورها حاکم باشد.

* پزشکان در هند می گويند که گاه مجبور می شوند تصميمی در مورد بيمار بگيرند که منجر به مرگ او می شود.

* در کشور هلند که قتل از روی ترحم قانونی است، در صورتی که تصور شود ادامه معالجه بيهوده است، دادگاه به پزشک اين حق را می دهد که تصميم به قطع آن بگيرد. در مواردی که خانواده ها عليه چنين احکامی تقاضای تجديد نظر کرده اند، موفق به تغيير حکم دادگاه نشده اند.