۱۳۸۴ مهر ۲۸, پنجشنبه

نگهبان دانشگاه

joy of fasting 20
-----------------

هيچ وقت يادم نمي ره دعواهايي که با نگهبان دانشگاه داشتم وقتي که دانشجوي فوق ليسانس بودم تو ايران. نمي ذاشت صبح زود که مغزم بسيار فعاله برم تو آفيسم (اطافم) تو دانشکده و شبها هم ۸ شب که مي شد ميومد به زور بيرونم مي کرد!

افتضاحه! اينجا هر ساعتي که بخواي مي توني بياي سر کارت. نگهبان اجازه نداره سين جينت کنه که مثلا چرا ساعت ۳ شب اومدي. اين سيستم نگهبان سالاري رو ميشه درستش کرد تو ايران. فقط بايد يه تعدادي از بچه ها و استادا نامه بدن به رئيس دانشگاه. اونوقت اگه رئيس دانشگاه مدرکش رو نخريده باشه از جايي و بدونه فرق ِ علم و آبگوشت رو؛ اقدامهاي درستي بعدش مي کنه.

... محمد