۱۳۸۴ مهر ۱۶, شنبه

یک جام

به حق-حلقه رندان که باده می نوشند

درون روز هویدا میان ماه صیام(ماه روزه)

هزار شیشه شکستند و روزه شان نشکست

از آنکه شیشه گر عشق ساختست این جام

به ماه روزه جهودانه می مخور تو به شب

بیا به بزم محمد مدام نوش مدام


اینجور شعرها هیچ احتیاجی به تفسیر ندارن

ما باید سواد خوندنشونو پیدا کنیم .خیلی هاشون

آنقدر صریحن که احتیاج به این حرفها هم ندارند

مثله این: زان می- عشق کزو پخته شود هر خامی

گرچه ماه رمضان است بیاور جامی

پر رونق باد میخانه دلت .

مهزاد