۱۳۸۴ بهمن ۲۲, شنبه

شكستن ِ حرمت پيامبر ِ رحمت نشانه ی آزادي بيان نيست

شكست حرمت پيامبر ِرحمت نه نشانه آزادي بيان كه نشانه «كتمان حقيقت و نفرت پراكني» است.

كتمان حقيقت و نفرت انگيزي سر از انسداد گفت و گو در مي‌آورد.

اين علايم نگران ‌كننده بايد در جهان غرب جدي قلمداد و گامهاي نو در پيشگيري و پيگيري آن برداشته شود.

در دنياي امروز كه انسانها و جوامع به هم وابسته‌تر شده و زمان و مكان در هم فشرده شده‌اند، وجود مقدس پيامبري كه خود مظهر همبستگي و پيوستگي بخش بزرگي از جهان است، مورد اهانت قرار مي‌گيرد.

«اسلام هراسي» و «اسلام ستيزي» يكي از مظاهر آن است كه نه تنها ما مسلمانان ، بلكه همه نهادها و انسانهايي كه به صلح، عدالت و آزادي و دنياي عاري از خشم و خشونت مي‌انديشند، بايد در پي محو ريشه‌ها، زمينه‌ها و جلوه‌هاي آن باشند.

تمدني كه به نام اسلام، جهان را در سده‌هاي پيشين پيش برد، منبع بزرگي در ساختن هويت اسلامي بود. امروز نيز مي‌توان به اين چشم انداز كه طليعه آن در برخي جوامع مسلمان نمايان شده است، اميد بست و براي آن كوشيد.

قدرت ما مسلمانان در هر مدار و مرتبه‌اي از اجتماع قرار داريم برآمده از وحدت ما است.

سيدمحمد خاتمي

منبع
... محمد