۱۳۸۵ خرداد ۲, سه‌شنبه

...ونحن اقرب الیه من حبل الورید ... و ما به او از رگ گردن نزدیکتریم سوره ق 16