۱۳۸۵ خرداد ۱۳, شنبه

پادکست ِ شفا

پانزدهمین پادکست ِ شفا در 14 دقیقه درست شد. لطفا نظرتون رو برای بهتر کردن برام بنویسید. برام بسیار مهمن.چیزی از قدیم در تو پیوندد و از میانه ی حوادث بیرون بجهی

... محمد