۱۳۸۵ خرداد ۱۳, شنبه

خویشاوند نزدیک هر انسانی


من خویشاوند هر انسانی هستم . نه ایرانی را به غیر ایرانی

ترجیح میدهم و نه غیرایرانی به ایرانی . من یک ترک لر بلوچ کرد

فارس یک فارسی زبان ترک یک آفریقایی اروپائی استرالیایی آمریکایی

آسیائی ام یک سیاه پوست زرد پوست سرخ پوست و سفیدم

که نه تنها با خودم و دیگران کمترین مشکلی ندارم بلکه بدون حضور دیگران

وحشت مرگ را زیر پوستم احساس میکنم . من انسانی هستم میان

انسانهای دیگر بر سیاره مقدس زمین که بدون دیگران معنایی ندارم .

احمد شاملو

باید اشتباه رو محکوم کرد نه کسی رو که اشتباه ازش سرزده ...

مهزاد