۱۳۸۵ خرداد ۱۵, دوشنبه

شانزدهمین پادکست ِ شفا

بعد از تولید شماره ی 15 پادکست ِ شفا که کمی از لخاظ موسیقایی بی دقتی در آن شد امروز فرصتی بود و سعی کردم که شماره ی شانزدهم رو که ساعتها رویش کار کرده بودم را کامل کنم و به گوش برسانم. لطفا نظرتون رو برای بهتر کردن برام بنویسید.

این چنین شد اجتهاد ِ کار بین

... محمد