۱۳۸۵ خرداد ۲۰, شنبه

خدا چه جوری با ما تماس می گیره؟

خدا چطور ما رو می بینه؟
آیا فکر می کنین اینجورییا اینجورییا هر دو؟

چه جوری صدامون رو میشنوه؟ تک تک یا همه ی صداها را با هم می شنوه؟ آیا صداهای بلند رو بلند می شنوه یا یه همه رو مثل هم میشنوه؟

این سوالاتیه که ملا صدرا سعی کرد جواب بده. اون زمان فکر کردن به این سوالها در حوزه کفر نبود اما مطرح کردن این سوالها خارج از حوزه مجازات داشت! به همین خاطر هم اونطور براش دردسر درست شد و تبعید شد. اما ملاصدرا تنها متفکر جدی ِ اون قرن به حساب میاد در ایران. بقیه خیلی کار جدی ای نکردن. واقها باید به این سوالها فکر کرد و مهمتر اینکه در موردش کتابهای جدی خوند. در مورد ملاصدرا باید دانست. این آدم رو واقعا باید شناخت. چقدر این آدم حرفهای تازه ای زده که برای ماها الان هم بسیار تازه است. آدم که می خونه فکر می کنه این حزفها رو یه برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک گفته!!

... محمد