۱۳۸۵ تیر ۱۲, دوشنبه

از کجا تا کجا

تنها یک عشق بینهایت کارساز خواهد بود .(پرفسور حسابی)

و ما اینجاییم در جستجوی حقیقت ولی همه چیز گنگ و نامشخص_

شاید چون نمیدونیم دنبال چی هستیم یانمیدونیم چه جوری دنبالش بگردیم

و بعد یه طلوع یه جرقه یه لحظه ای که شاید یادمون رفته منتظرش بودیم


و بعد یه شروع دقیقاازهمون جایی که هستی مهم نیست ازکجا مهم شروعه

مهزاد