۱۳۸۵ شهریور ۲۵, شنبه

پرواز با دوتا پا

سیم خاردار هیچ وقت نمیتونه مانع پرواز بشه ، اگه باور کنیم که با عادتها و قیدها و تعصبات بیخودی خودمون رو محدود و اسیر کردیم .

مهزاد