۱۳۸۵ آذر ۱۶, پنجشنبه

جشنواره ی شفا - روز پنجم

نمی تونی با موشکافی ِ تاریکی به روشنایی برسی.

You Can't Discover Light by Analyzing the Darkness.

امروز تاریکی رو بذار کنار. یه چیزی که تا حالا تو عمرت نرفتی سراغش رو یاد بگیر. یه کار ِ جدید. یه جور ِ دیگه به مسیر پیاده روی نگاه کن. به آدم ها.

... محمد

Source of the picture