۱۳۸۵ آذر ۲۴, جمعه

انتخابات، حق حیات

به رای دادن یا ندادن فکر کنید. مسئله ی 9 سال آینده کشور است.


نامزدهاي اصلاح طلبان در انتخابات خبرگان رهبري

...هدی