۱۳۸۵ بهمن ۲۱, شنبه

نقاشی ِ واقع گرای ایرانی


اثر های این نقاش ِ ایرانی را باید دید. ایمان ِ مالکی او در سال 1384 موفق به دریافت جایزه << ویلیام بوگرو>> برای تابلوی <<فال حافظ>> و جایزه منتخب رئیس مرکز نوسازی هنر برای تابلوی << دختری کنار پنجره>> در دومین دوره مسابقه (سالن) بین المللی مرکز هنر (ARC) آمریکا شد.


... محمد