۱۳۸۵ بهمن ۲۳, دوشنبه
این روز ها احساس نخودی رو داشتم که افتاده توی زود بز ... الان هم هنوز اون تو هستم ،
با این تفاوت که این دفعه این احساس رو هم دارم که چند وقت دیگه بخته ونرم میام بیرون.
فقط امیدوارم که زیاد طولانی نشه وگرنه می سوزم!!