۱۳۸۶ خرداد ۱, سه‌شنبه

قوت در اين نيست كه از ما بترسندخاتمی:

انديشه در خانه مي‌ميرد

واقعيت اين است كه بودن در عرصه و به‌دست آوردن نكات و زمينه‌هايي كه قانوني و شرعيست و امكان و قدرت براي پياده‌شدن و اجرا در عمل را مي‌دهد، مي‌تواند گام‌هاي موثري باشد، اما انديشه، فكر و سليقه‌اي كه در خانه بماند و امكان تلاش در عرصه را نداشته باشد، بعد از مدتي مي‌ميرد يا به چيز خرد و بي‌فايده‌اي تبديل مي‌شود؛ پس حضور در عرصه براي دفاع از فكر و روش مهم است.


قوت در اين نيست كه جهان از ما بترسد

قوت ما در اين است كه جهان به ما احترام بگذارد؛ ولو اين كه مخالف ما باشد. ما با اين كه همه خطرات وجود دارد.


منبع