۱۳۸۶ خرداد ۱۸, جمعه

لورل و هاردیهمه از چارلی چاپلین و عمق حرفهاش و نامه به دخترش می گن. منم چارلی رو دوست دارم. همینطور هم لورل و هاردی و خوش قلبی شون. از اینکه جلو و پشت دوربین یه جور بودن. اینکه هیچوقت جلوی دوربین در مصاحبه ها مزخرف نگفتن و همیشه ساکت بودن و فقط مثل دو بچه سوال ها رو با شوخی با هم حواب میدادن. اینکه وقتی چاقه می میره بعد از 110 پوند کاهش وزن، لاغره هم شروع می کنه به جواب ِ نامه های مردم رو دادن و چقدر نامه هاش قشنگ و پر مهر هستن و 6 سال بعد او هم میره پیش ِ چاقه.

نامه ها رو اینجا بخونین

فیلم بعد از اسکار گرفتن

یک مصاحبه در پیری با لورل و هاردی
مصاحبه ای دیگر در پیری با لورل و هاردی

آخرین فیلم زندگی لورل و هاردی وقتی که هاردی مقدار بسیاری لاغر شده بود

تکه فیلم

فیلم از مقبره ی لورل و هاردی