۱۳۸۶ تیر ۸, جمعه

پیچ خوردن یا صاف رفتن. مساله این هم هست!رودخونه رو ببین. امید رو از جایی می گیره و به همه می رسونه. اول از همه هم خودش امیدوار میشه. از همون سرچشمه و قبل از همه. رودخونه باشیم. شاد باشیم. مرداب نباشیم. گرفته نبینمت. به پیچ و خم های رود برای دور زدن ِ سختی ها توجه کن.

دوستمون دارند .... محمداین عکسها همه رودخونه ی آمازونه.
اینها هم رودخانه ی آمازون و انتهای زاینده رود (باتلاق گاو خونی) از نقشه ی گوگل

Abstract in English: Curly movement or going strightforwards, this is the problem too! Look at the curly turnings of this river. Do you like to turn around hard moments in life, instead of going strightforwards over them?