۱۳۸۶ خرداد ۲۹, سه‌شنبه

درود بر سپيده


درود بر سپيدهبه امروز بنگر!

زيرا زندگي است ،

نفس زندگي است

در زمان اندك آن

واقعيت ها و دگرگوني هاي هستي شما نهفته است

شادماني رشد ...

شكوه عمل ...

عظمت انجام كارهاي بزرگ


و ......ديروز جز يك رويا نيست

و فردا جز يك خيال ....

امروز اگر زيبا زندگي كني

ديروز تو سرشار از روياي شادماني خواهد بود

و فرداي تو تصويري از اميد


پس !

به امروز خوب بنگر

و به سپيده بگو :

درود.....


نمايشنامه نويس مشهور هندي كاليداسا


هر كسي ميتواند بار زندگيش را هر چقدر هم كه سنگين باشد تا امشب به دوش بكشد .

هر كس ميتواند كارش را هر چقدر هم دشوار باشد براي يك روز انجام دهد

هر كس ميتواند تا غروب امروز عاشقانه ، صبورانه ، لطيف و پاك زندگي كد و معني زندگي همين است

رابرت لويي استيونسنبار سگنين فردا ، همراه با بار ديروز ، اگر روي دوش امروز قرار گيرد ، جز توقف حاصلي ندارد

درهاي آينده و گذشته را محكم ببنديد

آينده يعي حالا.روز نجات انسان امروز است.بهترين راه حل براي ساختن فردا اين است كه

همه شوق و هوش خود را روي انجام كارهاي امروز متمركز كنيدو آنها را به بهترين وجه انجام دهيد،

اين تنها راه موجود براي ساختن فرداست. به فكر فردا باشيد، نقشه دقيق بكشيد و آماده باشيد، اما نگران نباشيد


همه ما زود ميدان راخالي مي كيم .همه ما روياي باغ پرگلي را در آن سوي افق ها در سر مي پرورانيم

و از شكفتن گلهايي كه پشت پنجره اتاق ما روئيده است لذت نميبريم

چرا چنين حماقت هاي دردناكي در ما هست؟

ما دير ياد ميگيريم كه زندگي كردن يعني هر روز و هر ساعت را زيستن

چرا زيبايي امروز را با تفكر درباره مشكلات آينده اي مبهم و پر از تغيير،

آينده اي كه هيچ كس نميتوتد آن را پيش بيني كند ، از دست بدهيم


امروز روزي ست كه خداوند آفريده است

در آن شادمانه خواهيم زيست

و از آن لذت خواهيم برد

زبور داووداز كتاب آئين زندگي نوشته ديل كارنگي


كي قراره شروع كنم؟ هفته ديگه ؟ امروز ؟ فردا؟.....