۱۳۸۶ تیر ۲۹, جمعه

چگونه دوستت دارم

چگونه دوستت دارم ؟
بگذار بشمرم
تو را به عمق و عرض و طول دوست دارم
با احساسات نا مرئی
به اندازه ی پایان هستی
من تو را مثل هر روز دوست دارم
مثل نیاز انسان به آفتاب و شمع
تو را آزادانه دوست دارم
مثل تلاش انسان برای رسیدن به حق
تو را خالصانه دوست دارم
مثل احساس بعد از دعا
تو را با اندوه قدیمی و ایمان کودکی ام
دوست دارم
با عشقی که سالها گم کرده ام
با نفسم و با معصومیت از دست رفته ام
با اشکها لبخندها و تمام هستی ام
و اگر خدا بخواهد بعد از مرگم
تو را بیش از این ها دوست خواهم داشت
Emily Bronte