۱۳۸۶ مرداد ۱۴, یکشنبه

پادکست 33 شفا

تمام ِ بدبختی ما اینه که خودخواهی نداریم. خود رو نمی شناسیم

بشنوید

Excerpt: Our 33 podcast was released.