۱۳۸۶ شهریور ۲, جمعه

چیزی به نام ...

پیانیستی که فقط 4 انگشت داره ، هر دست دو تا !
وقتی یه همچین آدمهایی رو میبینم واقعا از خودم خجالت می کشم . با این همه نقص عضو، با این همه مشکلها و دلسردیهایی که سر راهش بوده ولی الان کاری میکنه که ماها با دیدنش فقط میتونیم سکوت کنیم . شاید نقص عضو دستها و پاهاشو درگیر کرده باشه ولی چیزی که باید سالم باشه سالمه . دلشه که سالمه و زنده است و یک مادر، یک همراه که عاشق اونه . همین . و این برای یک عمر زندگی کردن کافیه .

Excerpt: Love and hope can do anything.