۱۳۸۶ شهریور ۹, جمعه

آدمهای بامزه!

گاهی اوقات آدما کارایی میکنن که به جای اینکه از دستشون ناراحت بشی ، خنده ات میگیره . وقتی میبینی چقدر بین طرز فکر تو و طرز فکر اون آدم ، چقدر بین دنیای تو و دنیای اون آدم تفاوت هست ، اونوقت به جای اینکه بهت بر بخوره ، به جای اینکه براش متاسف بشی ، به جای اینکه ازش عصبانی بشی ، فقط میتونی بهش بخندی .
و جای شما خالی من این دوهفته کلی خندیدم !


Excerpt: Just laugh at proud and assuming people.