۱۳۸۶ مرداد ۱۶, سه‌شنبه

خدا فلمینگ را انتخاب کرد

ششم اوت زادروز الكساندر فلمينگ Fleming باكتريولوژيست اسكاتلندي و كاشف پني سيلين است که در 1881 به دنيا آمد.

فلمينگ که از مدرسه پزشکي دانشگاه لندن دکترا گرفته بود و بعدا در همان دانشگاه به تدريس و پژوهش پرداخته بود در سال 1928 که روي عوامل بيماري ها مطالعه مي کرد متوجه شد يک قطعه کپک (mould) که بر حسب اتفاق در تشتک کشت افتاده بود در اطراف خود عوامل بيماري staphylococcus را کشته است. وي با مشاهده اين وضعيت، موفق به کشف پني سيلين شد که تاکنون صدها ميليون انسان را نجات داده است. اين كشف بزرگ، دکتر فلمينک برنده جايزه نوبل كرد.

منبع

Excerpt: Fleming accidentally discovered that a piece of mould kills Staphylococcus bacteria. God wanted to inform human beings in that time about the solution and Fleming was the only well-prepared and well-educated person who could handle this discovery and spreat it for the benefits of human diseases. God bless him!