۱۳۸۶ شهریور ۳۱, شنبه

گاهی خشونت لازمه!بعضی اوقات دلم میخواد یکی بیاد محکم بزنه تو گوشم تا از این رخوت و سکونی که میخواد بیاد سراغم بیدار بشم . درست مثل یه آسمون تاریک که فقط یه رعد و برق جانانه میتونه سرتاسرش رو روشن کنه . مثل رعد و برق باشیم توی تاریکی .Excerpt:Be like lightning when everywhere is dark.