۱۳۸۶ شهریور ۲۶, دوشنبه

صحابه ساختگي پيامبر

The joy of Fasting - Day 4

مهمترين ويژگي مرحوم علامه عسگري اين است كه اولا همه آثارشان را از منابع اهل سنت نوشته است و از كتاب‌هاي اهل سنت استفاده كرده است و ابتكار ايشان هم اين است كه براي اولين بار برخي از صحابه ساختگي را مطرح كرد يعني افرادي كه اصلا وجود خارجي ندارند و شخصيت‌هاي ساختگي‌اند.

ايشان ثابت كرد كه 150 نفر به اسم صحابه پيامبر مطرح شده‌اند و حرف‌هايي كه از زبان ايشان نقل شده است دروغ است. اين مهمترين كار ايشان است.


کسی می دونه این ها کی هستن و چیزهایی که نقل کردن چیه؟

منبع

Excerpt: Allameh Asgari, one of the prominant clerics in Iran, proved that 150 of people whose names have been written in Islamic books and there are many Hadiths from them did not exist at all!! Everything has been written in their names is a lie.