۱۳۸۶ شهریور ۲۶, دوشنبه

دستهای من و تو...یک توپ بسکتبال توی دست من تقریباً 19 دلار میارزه .
یک توپ بسکتبال توی دست مایکل جوردن تقریباً 33 میلیون دلار می ارزه .
بستگی داره توی دست کی باشه .
...
یک توپ بیس بال توی دست من شاید 6 دلار بیارزه .
یک توپ بیس بال توی دست راجر کلمن 4.75 میلیون دلار می ارزه .
بستگی داره توی دست کی باشه .
...
یک راکت تنیس توی دست من بدون استفاده است .
یک راکت تنیس توی دست آندره آقاسی میلیونها می ارزه .
بستگی داره توی دست کی باشه.
...
یک عصا توی دست من می تونه یه سگ هار رو دور کنه .
یک عصا توی دست موسی دریای بزرگ رو می شکافه .
بستگی داره توی دست کی باشه.
...
یک تیرکمون توی دست من یک اسباب بازی بچگانه است .
یک تیرکمون توی دست داوود یک اسلحه قدرتمنده .
بستگی داره توی دست کی باشه.
...
دوتا ماهی و پنج تیکه نون توی دست من دوتا ساندویچ ماهی میشه .
دوتا ماهی و پنج تیکه نون توی دستای عیسی هزاران نفر رو سیر میکنه.
بستگی داره توی دست کی باشه.
...
همونطور که می بینی، بستگی داره توی دست کی باشه .
دلواپسی ها، نگرانی ها، ترس ها، امیدها، رویاها، دوستان، خانواده و نزدیکان و عشقت رو به دستان با کفایت خدا بسپار چون ...
بستگی داره توی دست کی باشه.
...
این پیام توی دستهای توست .
باهاش چی کار می کنی؟
یادت نره که : (حتی این پیام هم) بستگی داره توی دستهای کی باشه !


از وبلاگ شیرین