۱۳۸۶ شهریور ۲۳, جمعه


درخت چسبیده به زمینه .سرش رو به آسمونه .

عجیبه!!

آدمیزاد پر از خواسته و آرزوست.ارزوهای کوچیک و(پست!!)خواسته های بزرگ و(الهی!!).

میشه آرزوهامون رو تقسیم بندی کنیم؟!