۱۳۸۶ مهر ۱۰, سه‌شنبه

شب قدر
تا اونجایی که یادمه همیشه شبهای قدر همون نیم ساعت اول خوابم میبرد ، اما این رمضان هر شب شد شب قدر و تا سحر ، گفتن و خواستن و خواستن و خواستن . گاهی شبها ، موقعی که یه سکوت غلیظ همه جا رو گرفته ، دلم میخواد برم توی کوچه و شروع کنم به دویدن . دلم هوای دشت کرده ، هوای دویدن ، هوای رها شدن .
شبی که قدرش رو بدونی یقینا شب قدره .

Excerpt: There are three holy nights in Islam which muslims pray through them till dawn. Hallow your every nights and days by thinking and exploring.