۱۳۸۶ مهر ۲۰, جمعه

فطرت یعنی طبیعت


The Joy of Fasting - day 30

تبریک به رمضان امسال که روزه دار ها رو دید و استقامتشان رو سنجید. عید ِ برگشت به روال ِ عادی ِ زندگی که نه، عید ِ یک پله بالاتر رفتن ار پله ی کنترل ِ بدن (یا همون تقوا = پرهیز) مبارک.
البته هنور ما اینجا روزه ایم و امروز روز سی ام رمضان برای ماست اما به هر حال برای ما هم عید میشه فردا و ما هم جشن می گیریم.

قراره یه ساختمون بلند اینجا به مناسبت عید چراغونی بشه که البته اگه عکس پیدا کردم ازش می ذارم اینجا.

شاد باشید و خدا قوت

-------------------------
پی نوشت: وب سایت رسمی برج ایالتی امپراتور که در نیویورک واقع شده و برای عید فطر نور سبز باران شده است. دوربین زنده ای از برج هم وجود دارد که بعد از ثبت نام در وب سایت می توانید همان موقع آن وب کم را ببینید و خودتان با کلیک روی تصویر جهت ِ وب کم را کنترل کنیدExcerpt: Happy Eid ul-Fitr -Feast of the Breaking of the Fast- to Ramzan, a month that had the prosperity to host those who fast and purified their own ego.