۱۳۸۶ مهر ۲۰, جمعه

The Joy of Fasting - Day 29

دکتر جعفری استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در وبلاگش نوشت:

قرار بود که سال ۲۰۰۸ کنفرانسی از سری شرق آسیا در صنعتی اصفهان برگزار کنیم که به دلایل زیر تامین مالی نشد:

دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم که زمان معاونت رضا منصوری در وزارت علوم به قول معروف با یک یادداشت کوتاه سی میلیون برای کنفرانس پول می‌داد، عملا تعطیله!

با گذشت نزدیک دو سال از عمر دولت فخیمه نخبگان فکر کنم هنوز دفتر محترم به این جمع بندی نرسیده که فعالیتش رو چطوری ادامه بده و بنابراین بیش‌تر از یک سال است که نامه ما (من و فرهاد شهبازی و هادی اکبرزاده) بدون جواب مونده.

برای یک میتینگ با آقایی در ستاد ویژه فن‌آوری نانو ما سه‌ نفر از اصفهان پاشدیم رفتیم تهران. خلاصه این‌که رییس نانوی مملکت فرمودند که برای تکنولوژی نانو مورد نظر ایشان نیازی به فهم کوانتومی نیست!!!!!! بعدها شاید داستانهای جذابی در مورد «نانو بازی» مملکت‌مان بگم.

فقط سر بسته همین نکته کافی که این قضیه هم لی‌لی‌پوتی شد، مثل قضیه IT چند سال پیش...

بنیاد این نانو تکنولوژی که بر کوانتوم مکانیک نباشه لاجرم بر آب است... به هر تقدیر ماه پیش که در جلسه کمیته Asia Pacifc (با تامین مالی‌ Maekawa) شرکت کرده بودم، قرار بر این شد که سال ۲۰۰۸ کاشف ابررسانای MgB2 که آقای دانشمندی به اسم J. Akimitsu هست کنفرانس ۲۰۰۸ رو برگزار کنه. سال ۲۰۰۹ هم F.C. Zhang عزیز قراره کنفرانس Gordon در هونگ‌کنگ داشته باشه که عملا دست همه علمای سیستم‌های همبسته عضو در کمیته مذکور بند این قضیه خواهد بود. این شد که کنفرانس ما با اسمی جدید (IUT+IMR) افتاد به ژانویه ۲۰۱۰ که سرگرم کارهای اولیه‌اش هستیم.

خوشبختانه همه اعضای کمیته به اضافه برخی دوستان ایرانی اعلام آمادگی کردند که در international advisory board این کنفرانس کمک کنند. این کنفرانس باید استاندارد بچه‌های جوان ما رو در ماده چگال set up بکنه. باشد که این جوانها رشد کنند و گره‌ای از کلاف پیچیده علم‌ و تکنولوژی در مملکت ما باز کنند.

منبعExcerpt: An Iranian Physicist, Dr. Jafari, from IUT has written a text in his blog called "Condensed matter" in which he explains how an international conference in IUT is cancelled becuase of the lack of knowledge of the people in the Minstry of Science about Qauntum Mechanics and its importance in Nano Technology.