۱۳۸۶ مهر ۱۹, پنجشنبه

وقتي بزرگ شدم!
وقتي بزرگ شدم

دلم مي خواد هرکس باشم

جز يه پدر بد اخلاق

يه آدم عصباني

يه آدم نااميد که با همه سرجنگ داره

يه آدم گنده که الکي فيس و افاده ميده

يه ...

مثل اينکه ديگه کسي باقي نموند

پس بهتره فعلا بزرگ نشم

تا ببينم بعد چي ميشه!

شل سيلور ايستاين