۱۳۸۶ آذر ۱, پنجشنبه

الان پاییز ِ ها!

نمی خوای روی ِ فرشی از برگهای طلائی راه بری و از صدای خش خش اونا لذت ببری!؟
نمی خوای زیر ِ بارون قدم بزنی و بوی نم و خاک ،دیوونت کنه!؟
نمی خوای رقص ِ برگهای قرمز و زرد و قهوه ای رو که از شاخه میفتن، تماشا کنی!؟
انار رو که یادت نرفته!؟
الان پاییز ِ ها!در زمستان سیم آرد در نثار
زر فشاند در خزان از شاخسار
عطار

برای دیدن هر عکس با اندازه ی بزرگ روش کلیک کن