۱۳۸۶ آبان ۱۶, چهارشنبه

سرشار از زندگیاین عکس مربوط به یه عمل جراحیه که مجبور بودن جنین رو قبل از تولد توی رحم مادرش جراحی کنن . خیلی زیباست و دیوانه وار سرشار از زندگی .Excerpt: Life or something like that!