۱۳۸۶ آذر ۷, چهارشنبه

اینک خر ِ تو بیار افسار!
آرند که عارفی سخنور
بر مجلس وعظ سایه پرور
ازدفتر عشق نکته می‌راند
وافسانه عاشقی همی خواند
خر گم شده‌ای بر او گذر کرد
وز گمشده خودش خبرکرد
زد بانگ که کیست حاضرامروز
کز عشق نبوده خاطر افروز
نی محنت عشق دیده هرگز
نی جور بتان کشیده هرگز
برخاست ز جای ساده مردی
هرگز ز دلش نزاده دردی
کان کس منم ای ستوده دهر
کزعشق نبوده هرگزم بهر
خر گمشده را بخواند کی یار
اینک خر ِ تو بیار افسار

جامی

------------------------------------------------
آهنگ زیبای "خوشم" که تقریبا هیچ ربطی به شعر بالا نداره ، گفتم بذارمش که شما هم لذت ببرید