۱۳۸۶ دی ۸, شنبه

ترساندن و ترور


بی نظیر بوتو دیروز در یک کمپ انتخاباتی ترور شد و از بین ِ ما رفت.

من نمی دونم بی نظیر چه طور آدمی بوده اما ترور منصفانه نیست. چنانکه در ادبیات ما هم چیزی به نام ترور نیست. به قول دکتر الهی قمشه ای رستم هم اول دشمنانی رو که خواب بودن بیدار می کرده و بعد باهاشون جنگ می کرده و پیروز میشده. مردانه! آدم به حماقت ِ آدم های احمقی که فکر می کنند خدا رو شناختن، شهادت رو پست می کنن گریه باید بکنه. این هایی که او رو ترور کردن از قدرت ِ بوتو ترسیده بودن. ببینین یک زن چه قدرتی می تونه داشته باشه که اینطوری باهاش مخالفت بشه.

شنیدم تعدادی از بمب گذاران انتحاری رو در امروز پاکستان گرفتن که اگه می تونستن تعداد زیادی رو می کشتن. عده ای میگن باید ببرن این آدم ها رو جدا جدا از هم تو بیابون با مواد منفجره ی خودشون بترکونن. که چی بشه نمی دونم! عده ای می گن باید زندان باید برن. اما به نظر ِ من باید حقیقت رو به این آدم ها بگن که این ها آگاه بشن. اگه یک بمب گذار انتحاری متوجه اشتباه بودن و گناه بودن کشتن ِ انسان های غیرنظامی و بی سلاح اون هم غافلگیرانه بشه و خودش بیفته به آگاه کردن ِ مردم می تونه تاثیر بیشتری بذاره روی اون جوان های احساساتی ای که گول می خورن.

یادم میاد دکتر الهی قمشه ای می گفت: تو فکر می کنی می تونی کسی رو بکشی؟ نمی تونی. یک آدم ممکنه یه قطع شدنی از این جا داشته باشه که به دست ِ تو رخ بده اما تو نمی تونی کسی رو بکشی. ماها اصلا مرگ نداریم. ما نمی تونیم بمیریم. بمیریم چی بشیم؟ چیزی گم نمی شه اینجا. این مرگ رو شیطان درست کرده که تو رو بترسونه و بگه که ببین میمیری و به جای این که تلاش کنی برای بهتر شدن برو حالت رو بکن، که چی که درس می خونی! اگه ما باور کنیم حقیقت رو که ما اصلا نمی تونیم بمیریم اون وقت شادترین لحظات رو زندگی می کنیم. شادترین برنامه ریزی ها. تحقیق ها. سر در آوردن ها از کار ِ خدا.

عده ای کارشون اینه که بترسونن اون هایی که نمی ترسن. چه بدبختن این ها. فکر می کنن می تونن قدرت ِ حدا رو متوقف کنن. قدرتی که در درون ِ مغز ِ آدم های عاشق موج می زنه. کار علمی جدید بیرون میده.
Excerpt: On the assassination of Bhutto and recalling that there is no death for human being at all due to the divine rule that nothing is left forgotten in the world.