۱۳۸۶ دی ۲۷, پنجشنبه

مقصد فقط یه نقطه نیست.

چند وقت پیش با دوستی توی اتوبوس نشسته بودیم. به مقصد که رسیدیم از تو پنجره دیدیم فروشگاه تعطیله و به همین خاطر تصمیم گرفتیم با همون اتوبوس برگردیم. تو راه او متوجه شد که چیزی از مسیر اتوبوس غلطه و مسیر رو نمی شناخت. اما من نمی دونستم که درسته یا غلطه چون در شهر دیگه ای بودم و مهمان.

این عزیز با روحیه ی مخصوصی که داره برخاست و با کنجکاوی از راننده و مسافری مسیر رو پرسید. در راه ِ بازگشت البته همونطور که سرخ پوست ها میگن: "اگه راه رو بطلبی راه کمکت می کنه" اتوبوسی که داشت رد می شد تا بره گاراژ، برای ما ایستاد و ما رو که تو ایستگاه ِ سردی داشتیم می لزریدیم مجانی سوار کرد و تا نیمه های مسیر رسوندمون. نهایتا این دوست ِ بادرایت ِ ما تونست ما رو در کوتاه ترین زمان به مقصد برسونه. ازش روحیه ی پی گیری و کنجکاوی رو یاد گرفتم. نترسیدن و مسلط بودن به اوضاع ِ نامطلوب.

مقصد فقط یه نقطه نیست. امتداد ِ یک مسیره! مثل نقطه ای از یک خط می مونه. اگه توی یک صفحه ی دو بعدی زندگی کنی، نمی تونی نقطه ای رو بی خط کشیدن روی صفحه پیدا کنی.

کسی که راه رو نمی دونه اصلا متوجه نیست داره چیکار می کنه. کسی که از خودش حرکتی نشون میده می تونه به رسیدن نزدیک باشه.

اگه خوابت میاد، بخواب. اما یادت نره توی خواب بپرسی کوچه ی بعدی کدومه.

... محمد

----------------------------
درباره ی اتوبوس بیشتر در شفا بخوانید
Excerpt: Goal is not achieved without following a path, a correct path, the path that includes the goal.