۱۳۸۶ دی ۲۸, جمعه

خودكشي هاي نوع تازه

نوشته: نوشیروان کیهانی زاد
منبع

خودكشي پس از نزاع با دوست دختر و يا قتل دوست پسر و دوست دختر و احيانا بستگان انان و سپس خودكشي، از آغاز قرن 21 در کشورهاي صنعتي رو به افزايش است.

روانشناساني كه اين نوع خودكشي ها را بررسي كرده اند ريشه ی آنها را در بالارفتن ِ درصد ِ زندگي مشترك بدون ازدواج مرد و زن تشخيص داده اند كه در كشورهاي صنعتي در حال گسترش است.
اين روانشناسان گفته اند كه چون جداشدن يكي از دو طرف در اين نوع زندگي آسان و يكدقيقه اي است طرف ديگر به خشم مي آيد و يا تحت تاثير حسادت شديد قرار مي گيرد و دست به قتل و خودكشي مي زند.

طلاق در ازدواج ِ رسمي عملي فوري نيست و در طول مراحل قضايي و وساطت مشاور ِ خانواده خشم فرو كش مي كند.

در زندگي ِ مشترك بدون امضاي قرار داد ِ نكاح، طرفين آزاد هستند و قيدي ميان آنان نيست و هر آن يكي از آندو مي تواند بدون ملاحظات ِ عاطفي و عكس العمل طرف ديگر جدا شود و راه خود درپيش گيرد كه خطر قتل و خودكشي هم در آن وجود دارد.

عكس بالا كه 16 ژانويه 2003 در رسانه هاي آمريكا انتشار يافته از همين دست خودكشي ها بود. اين عكس از هلي كوپتر برداشته شده است. ماجرا از اين قرار است :

لوئيس راجرز 24 ساله با زني در طبقه بيست و سوم اين مجتمع مسكوني در يك محله اعيان نشين شهر فيلادلفيا زندگي مي كرد. اين دو خود را دوست پسر و دختر معرفي مي كردند.

روز حادثه، درپي يك مشاجره كوتاه، دوست دختر كه اجاره نامه آپارتمان به نام او بود به لوئيس دو ساعت مهلت داد تا جامه دان اش را ببندد و آنجا را ترك كند و سپس از خانه بيرون رفت. راجرز آپارتمان ترك ولي دوباره به آنجا باز مي گردد و آپارتمان را به آتش مي كشد كه پليس با مشاهده دود متوجه قضيه مي شود، وارد آپارتمان مي گردد و درست لحظه اي كه لوئيس آماده پرتاب كردن خود از بالکن بود به وي مي رسد و موفق مي شود آستين او را بگيرد. همان طور كه در عكس ديده مي شود گرفتن آستين براي نجات لوئيس كافي نبود و او پس از سقو ط از ارتفاع هفتاد و چهار متري جان سپرد.

Excerpt: On description of a modern kind of suicide whose roots are in the raise of uncontrollable anger in non-marriage based of sexual relationship that could be finished in a minutes.