۱۳۸۶ دی ۱۴, جمعه

بهشت خود را بیافرین

ما چه توقعی از زندگی و عشق داریم ؟ خیلی کم هستند کسانی که سیر آفاق و انفس میکنند ، راهی فضا می شوند ، سیر تاریخ رو دگرگون میکنند یا در عاشقی زبانزد خاص و عام میشوند .

عمر ما ممکن به همین بگذره که بخوریم و بخوابیم و کار کنیم ، بشوییم ، باغچه بکاریم ، بچه بزرگ کنیم ، مریض بشیم ، شفا پیدا کنیم دوستان تازه ای پیدا کنیم و قدیمی ها رو به خدای بزرگ بسپاریم .صبح لباس بپوشیم و شب درش بیاریم ، مسواک بزنیم و موهامون رو شانه کنیم ، پول جمع کینم و بعد خرجش کنیم ، گریه کنیم یا بخندیم ، عصبانی و مایوس بشیم یا گاهی شاد و امیدوار ، زیبایی ها رو ببینیم و بزرگ بشیم ، چاق بشم ، لاغر بشیم ، پیر بشیم و بعد هم بمیریم

اگه قرار ِ شاعرانگی ، رویایی، خیال انگیزی یا معنا و مفهومی در کار باشه ، خودمون باید خلقش کنیم

زندگی و عشقی در کار نیست جز آنچه خودمون می آفرینیم

بهشت خود را خودمان خلق کنیم