۱۳۸۶ دی ۳۰, یکشنبه

مرگ است کاروان که به مصر آرداز چاه طبع یوسف کنعانم


ای افلاطون سخن همان است که تو گفتی.
استدلال تو درست است،
وگرنه این امید روحبخش و این اشتیاق فروزان
و این آرزوی جاودانگی و ابدیت در دل ما چیست!؟
یا این ترس و هراس و نگرانی که مبادا به عدم رویم هیچ شویم
از کجا آمده است؟
چرا روح ما از تصور نیستی به خود می لرزد؟
این الهیت است که این شور را در ما ایجاد کرده است
و این همان ابدیت است که به زندگی پس از مرگ اشاره می کند
و ما را به حریم جاودانگی فرا می خواند.
ای جاودانگی ، ای لذت بخش ترین و هراس انگیز ترین اندیشه ها.

جوزف اَدیسن
ترجمه: دکتر الهی قمشه ای

لینک جایگزین


Excerpt: You won't be eaten by the death, Actually you'll taste the death ....Quran

You'll experience the death such as other experiments in your life , but you won't die because of you are immortal . man has been created for an immortal life.