۱۳۸۶ دی ۱۳, پنجشنبه

به خودتون افتخار کنید

روی برف قدم بزنید و به خودتون افتخارکنید
چرا که روی میلیاردها میلیارد سکه ی سیمین راه می روید، دانه های برفی که واقعا بی نظیرند ! و تک تکشون دارای سیمتری!
خودمونیم ؛ خدا هم چقدر عاشقه!تهران دیروز کاملا سفید پوش شد و یه برف درست و حسابی بارید! جاتون خالی ما هم همچین سوء استفاده(البته چرا سوء استفاده؟! استفاده ) کردیم و دلی از عزا در آوردیم!
Excerpt: You should be proud , you are rich ! Why? see the pictures above and also see here!